Počet záznamů: 1  

Německá mluvnice a čítanka pro školy měšťanské

  1. ŘÍHA, Arnošt. Německá mluvnice a čítanka pro školy měšťanské. Díl I. 4, přeprac. vyd. V Praze : Nákladem České grafické akc. společnosti Unie, 1903. iv, 89 s. Dostupné na internetu: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u925-1.pdf>