Počet záznamů: 1  

Dra. A. Pokorného Názorný přírodopis všech tří říší

  1. POKORNÝ, Alois - JEHLIČKA, Pavel. Dra. A. Pokorného Názorný přírodopis všech tří říší : pro nižší oddělení středních škol českoslovanských. První díl, Názorný přírodopis živočišstva. 3., opr. vyd. V Praze : Nákladem Bedřicha Tempského, 1873. vi, 280 s.