Počet záznamů: 1  

Chemie pro reálky

  1. MAŠEK, František - NĚMEČEK, Hynek - KŘEHLÍK, František. Chemie pro reálky. Díl II, Anorganická chemie pro pátou třídu. 4. vyd. V Praze : Česká společnost chemická, 1928. 174 s.