Počet záznamů: 1  

Metodika psaní ve škole obecné a měšťanské

  1. TOŽIČKA, Bohumil. Metodika psaní ve škole obecné a měšťanské. I. 4. přeprac. vyd. V Praze : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, 1927. 79 s., obr. příl. Naše škola ; ročník V., sv. 2.