Počet záznamů: 1  

Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky

  1. OPATA, Rudolf - KYRÁŠEK, Jiří. Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky : učebnice pro střední pedagogické školy, obor učitelství. Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 124 s.

Počet záznamů: 1