Počet záznamů: 1  

Telesný a funkčný rozvoj edukantov semestrálnej výberovej telesnej a športovej výchovy Strojnickej fakulty STU so zameraním na futbal

  1. KORČEK, Vladimír. Telesný a funkčný rozvoj edukantov semestrálnej výberovej telesnej a športovej výchovy Strojnickej fakulty STU so zameraním na futbal. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 88-91.
Počet záznamů: 1