Počet záznamů: 1  

Aktuálny stav ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku

  1. BABIAKOVÁ, Simoneta. Aktuálny stav ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Vyd. 1. Hradec Králové, 2005 Příprava učitelů primárního vzdělávání, s. 18-20.