Počet záznamů: 1  

Možnosti pregraduální přípravy učitelů v oblasti organizování výletů, exkurzí a volnočasových aktivit v rámci školy

  1. ŽUMÁROVÁ, Monika. Možnosti pregraduální přípravy učitelů v oblasti organizování výletů, exkurzí a volnočasových aktivit v rámci školy. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi, s. 52.
Počet záznamů: 1