Počet záznamů: 1  

Zájem o distanční formu vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání

  1. JANIŠ, Kamil - VONDRÁKOVÁ, Kateřina. Zájem o distanční formu vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi, s. 61-62.
Počet záznamů: 1