Počet záznamů: 1  

Organizační zásahy do struktury vzdělávání učitelů a jejich důsledky pro výuku didaktiky

  1. URBÁNEK, Petr - BĚLOHRADSKÁ, Jitka. Organizační zásahy do struktury vzdělávání učitelů a jejich důsledky pro výuku didaktiky. In Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi, s. 74-80.
Počet záznamů: 1