Počet záznamů: 1  

Sociálna prevencia - sociálna kuratela uskutočňovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - ako jedna z foriem pomoci rizikovej mládeži

  1. LEŠKOVÁ, Lýdia. Sociálna prevencia - sociálna kuratela uskutočňovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - ako jedna z foriem pomoci rizikovej mládeži. In Riziková mládež v současné společnosti (konference. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 Riziková mládež v současné společnosti, s. 172-179.
Počet záznamů: 1