Počet záznamů: 1  

Atletická pripravenosť zaujemcov o štúdium telesnej výchovy na KTVŠ PF UKF v Nitre

  1. BROĎÁNI, Jaroslav - KANÁSOVÁ, Janka. Atletická pripravenosť zaujemcov o štúdium telesnej výchovy na KTVŠ PF UKF v Nitre. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 Optimální působení tělesné zátěže a výživy, s. 212-216.
Počet záznamů: 1