Počet záznamů: 1  

Rodina ako klient sociálnych služieb - skúsenosti so sieťovaním pomoci

  1. BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, Alžbeta. Rodina ako klient sociálnych služieb - skúsenosti so sieťovaním pomoci. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. In Proměny klienta služeb sociální práce, s. 234-242.
Počet záznamů: 1