Počet záznamů: 1  

E-learningové zpracování tématu genius loci v rámci předmětu geopsychologie

  1. ŠÍPEK, Jiří. E-learningové zpracování tématu genius loci v rámci předmětu geopsychologie. In E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006 Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006, s. 101-105.