Počet záznamů: 1  

Stručná mluvnice česká se zvláštním zřetelem na pravopis český ku potřebě Čechův a Němcův

  1. VICHTERLE, František Jan. Stručná mluvnice česká se zvláštním zřetelem na pravopis český ku potřebě Čechův a Němcův. V Praze : I.L. Kober, 1862. 151 s.