Počet záznamů: 1  

Proč beru drogy

  1. JANOUŠKOVÁ, Martina. Proč beru drogy. In Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů.
Počet záznamů: 1