Počet záznamů: 1  

Úroveň telesného rozvoja z hľadiska pohybovej aktivity u študentov Bilingválneho gymnázia v Žiline

  1. VLASÁKOVÁ, R. - LAPARIDIS, K. Úroveň telesného rozvoja z hľadiska pohybovej aktivity u študentov Bilingválneho gymnázia v Žiline. In Optimální působení tělesné zátěže. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Optimální působení tělesné zátěže 2008, s. 30-35.
Počet záznamů: 1