Počet záznamů: 1  

Vplyv vizuálneho vnemu na vytváranie kognitívnej mapy prostredia

  1. BODNÁROVÁ, Agáta. Vplyv vizuálneho vnemu na vytváranie kognitívnej mapy prostredia. In Kognice 2008. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Kognice 2008, s. 291-296.
Počet záznamů: 1