Počet záznamů: 1  

IKT : nové možnosti a prístupy vo výučbe prírodovedných predmetov

  1. TURČÁNI, Milan. IKT : nové možnosti a prístupy vo výučbe prírodovedných predmetov. In Informační technologie ve výuce chemie. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Informační technologie ve výuce chemie, s. 6-26.
Počet záznamů: 1