Počet záznamů: 1  

K rodinné výchově v teorii, praxi a reflexi

  1. KRÁLOVÁ, Daniela. K rodinné výchově v teorii, praxi a reflexi. In K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa, s. 104-109.
Počet záznamů: 1