Počet záznamů: 1  

Syndróm narušenej odmeny a jeho kognitívne a behaviorálne súvislosti

  1. SMELÝ, Igor. Syndróm narušenej odmeny a jeho kognitívne a behaviorálne súvislosti. In Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 Kognice 2009, s. 116-125 : 3 tb.,1 graf, il.
Počet záznamů: 1