Počet záznamů: 1  

Súčasný stav supervízie študentov sociálnej práce v systéme odborných praxí v kontexte univerzitného vzdelávania na Slovensku

  1. VASKA, Ladislav. Súčasný stav supervízie študentov sociálnej práce v systéme odborných praxí v kontexte univerzitného vzdelávania na Slovensku. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. In Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce, s. 15-26 : 2 tb., 4 grafy.
Počet záznamů: 1