Počet záznamů: 1  

Vplyv socializačného prostredia školy na agresiu v správaní žiakov

  1. LESKOVÁ, Andrea - KOTRUSOVÁ, Jana. Vplyv socializačného prostredia školy na agresiu v správaní žiakov. In Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce, s. 38-45.