Počet záznamů: 1  

Sociální klima třídy s etnickou různorodostí

  1. ŠVARCOVÁ, Eva. Sociální klima třídy s etnickou různorodostí. In Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce, s. 80-83.