Počet záznamů: 1  

Strategie rozvoje mikroregionu v kontextu rozvoje kraje

  1. HORČIČKA, Aleš. Strategie rozvoje mikroregionu v kontextu rozvoje kraje. In Hradecké ekonomické dny 2008. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 Hradecké ekonomické dny 2008, s. 47.