Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Dotacje w projektach z zakresu gospodarki odpadami w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Bartniczak, Bartosz
článek