Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Zodpovednosť sociálneho pracovníka voči seba a defenzívna orientácia v sociálnej práci

Mátel, Andrej
článek