Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Percepce krajiny a genius loci v moderním pojetí turismu 21. století

Štyrský, Jiří
článek