Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Prevencia a riešenia deviantného správania detí a mládeže v školách v predmete záujmu školských sociálnych pedagógov

Dulovics, Mário
článek