Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Tvorivosť a učiteľ v edukácii predmetov zameraných na rozvoj psychomotorickej zložky osobnosti žiaka

Filipová, Svetlana
článek