Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Strategie poznawcze stosowane przez studentów w czasie uczenia się przez słuchanie

Sztejnberg, Aleksander
článek