Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Edukačné inovácie v predmete elektrotechnika a ich potenciál pri rozvoji psychomotorických zručností edukanta

Urban, Igor
článek