Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Atletická pripravenosť zaujemcov o štúdium telesnej výchovy na KTVŠ PF UKF v Nitre

Broďáni, Jaroslav
článek