Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

kniha

Stručná mluvnice česká se zvláštním zřetelem na pravopis český ku potřebě Čechův a Němcův

Vichterle, František Jan
kniha