Export

Speciální funkce pro export záznamů v daném formátu.

Vybrat způsob exportu

MARC v řádkovém formátu.

MARC ve formátu ISO2709.

MARC v XML dle Library of Congress.

článek

Některé problémy v postupech účtování pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu

Schránil, Pavel
článek