Košík

  Odznačit vybrané:   0
 1. statistická analýza
  analýza statistická
  toleranční meze
  analýza rozptylu
  diskriminační analýza
  korelační analýza
  neparametrické metody
  regresní analýza
  semiparametrické metody
  shluková analýza
  teorie odhadu
  matematická statistika
  statistical analysis
  Soubor předmětových hesel
  (8) - Soubor předmětových hesel
  (95) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (4) - Učebnice
  (14) - ČLÁNKY
  Odznačit vybrané:   0