Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Odhaľovanie miskoncepcií študentov pri riešení konceptuálnych úloh z chémie = Pointing out students´misconceptions in solving chemical conceptual tasks / Zuzana Haláková .
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 155-161: 3 tab., 1 graf, il. .
    článek

    článek