Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Výsledky hodnotenia študijného predmetu "Aplikovaná chémia prostredia" študentami bakalárského študijného programu Environmentalistika a Ekológia = The evaluation results of study course "Applied environmental chemistry" by students of study programme Environment and Ecology / Melánia Feszterová .
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [600 s.]. ISBN 978-80-7041-827-7 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 573-582 : 7 grafů .
    článek

    článek