Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Dvojoborové motivační úlohy integrující učivo chemie s jinými vyučovacími předměty = Two-branch motivational interdisciplinary exercises (chemistry with other subjects) / Hana Cídlová, Emílie Musilová .
    In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 438-441 : il. .
    článek

    článek