Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Prínos environmentálnych projektov predvstupového obdobia k znižovaniu regionálnych disparít = Contribution of environmental projects in pre-accession period to reduction of regional disparities / Peter Adamišin .
    In: Hradecké ekonomické dny 2009 [163 s.]. ISBN 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 7-11 : 2 tab. .
    článek

    článek