Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Komunikačné kompetencie vo finančnom riadení podnkov posobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych procesov = Communication competencies in the financial management of companies operating in SR in the context of current global processes / Miroslava Szarková, Ľubomíra Gertler .
    In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 275-280 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
    článek

    článek

  Odznačit vybrané:   0