Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Štandardizácia výskumného nástroja pre monitoring nenávistných a krajne pravicovo orientovaných postojov v súčasnej slovenskej spoločnosti = Standardization of research tool for the monitoring of misanthropy and rightwing extremist attitudes in conterporary Slovak society / Peter Patyi .
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 526-536 .
    článek

    článek