Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Instytucjonalizacja pedagogiki społecznej w Republice Czeskiej. Szkice o szkole oraz jej leaderze - profesorze Blahoslave Krauśe = Institutionalization of social education in the Czech Republic. Drafts about school and its leader - professor Blahoslav Krauśe / Marek Walancik .
    In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 36-48 .
    článek

    článek