Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov / Mariana Cabanová .
    In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 31-43 .
    článek

    článek