Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Sociálny pedagóg v škole a jeho participácia na prevencii sociálno-patologických javov u žiakov / Jolana Hroncová .
    In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 74-91 .
    článek

    článek

  Odznačit vybrané:   0