Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Příspěvek k poznání vlivu CCC (2-chlorethyl)trimethylamoniumchloridu na populaci svilušky chmelové (Tetranychus telarius L. (urticae Koch) / Svatopluk Koupil .
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [143 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. S. 31-55 : 2 obr., 18 tab., 7 grafů .
    článek

    článek