Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Frazeologické a paremiologické texty a ich vplyv na percipienta / Darina Auwová .
    In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 118-123 .
    článek

    článek

  Odznačit vybrané:   0