Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Súčasný stav supervízie študentov sociálnej práce v systéme odborných praxí v kontexte univerzitného vzdelávania na Slovensku / Ladislav Vaska .
    In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Vývoj a směřování odborných praxí na vysokých školách v oborech sociální práce. s. 15-26 : 2 tb., 4 grafy .
    článek

    článek