Košík

  Odznačit vybrané:   0
  1. Zisťovanie agresívnych prejavov u žiakov základných škôl a ich spolužiakov / Anna Tirpáková, Jana Kotrusová .
    In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 84-92 : 3 tb. .
    článek

    článek