Výsledky vyhledávání

 1. buněčné automaty
  automaty buněčné
  celulární automaty
  automaty celulární
  matematické modely
  cellular automata
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Soubor předmětových hesel
  (2) - Naučná literatura
 2. konečný automat
  konečné automaty
  algoritmy
  matematická kybernetika
  teorie automatů
  matematické modely
  finite automaton
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (4) - Naučná literatura
 3. makroekonomické modely
  modely makroekonomické
  matematické modely
  macroeconomic models
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 4. matematické modelování
  modelování matematické
  GAMS
  ekonofyzika
  logistické funkce
  matematické modely
  modelování a simulace
  numerické modelování
  aplikovaná matematika
  mathematical modeling
  Soubor předmětových hesel
  (3) - Soubor předmětových hesel
  (135) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (26) - ČLÁNKY
 5. optimalizační modely
  modely optimalizační
  matematické modely
  optimization models
  Soubor předmětových hesel
  (1) - Naučná literatura
 6. simulační modely
  modely simulační
  modelování a simulace
  matematické modely
  simulation models
  Soubor předmětových hesel
  (2) - Soubor předmětových hesel
  (19) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (8) - ČLÁNKY
 7. statistické modely
  modely statistické
  lineární modely
  regresní modely
  matematická statistika
  matematické modely
  statistical models
  Soubor předmětových hesel
  (4) - Soubor předmětových hesel
  (30) - Naučná literatura
  (3) - ČLÁNKY